Miljö

EkoMiljö & Mark är ett miljöföretag och miljötänkandet har sedan starten för åtta år sedan gått som en röd tråd genom företaget. Vårt miljötänk ställer krav på planering av verksamheten från arbetsledningens och personalens sida. Arbetsledning och personal skall utbildas och uppmuntras i sådant miljötänkande.

Vi har valt att främst använda biogasbilar, elbilar och elhybrider vid transporter, och som arbetsredskap när det gäller mindre maskiner använder vi delvis Stihls 4 mix motorer som uppfyller de högsta miljökraven och drivs med miljövänlig bensin, samt elmaskiner. Vi har under det senaste året mer och mer gått över till att endast använda elmaskiner, såsom elblåsar och elmotorsågar.

En stor majoritet av personalen har utbildats i ”eco-driving” på Tibble trafikskola och vi försöker planera vår bilkörning. De dieselbilar vi har använder preems miljödiesel.
För att undvika onödiga transporter till återvinningscentraler etc så har vi vid vårt huvudförråd en liten återvinningscentral. Vidare så köper vi in nästan allt material med sk. kassettbilar till vårt förråd eller direkt till arbetsplats och undviker på så sätt onödiga transporter.

Bekämpning av ogräs och andra föroreningar skall ske mekaniskt utan användning av giftiga bekämpningsmedel om inte detta särskilts överenskommits med kunden

Vi lämnar varje år ett bidrag till Världsnaturfonden som möjliggör plantering av träd på utvalda platser. I vår policy ingår -att fäller vi ett träd skall vi ersätta det med minst 10 st. som skall planteras i regnskogen där det gör nytta för hela jordens klimat. EkoMiljö & Mark strävar hela tiden efter att bli ännu mer effektiva i vårt miljöarbete och finna fler sätt att minska vår negativa påverkan.

Vill du ha hjälp? Kontakta oss!

Namn:
E-post:

Företag:
Telefon:
Lars Gunnarson
EkoMiljö & Mark har flerårigt kontrakt på sommar- vinterunderhåll av Täby- och Danderyd kommuns skolor och andra fastigheter liksom av ett antal andra större fastighetsförvaltningar över hela Storstockholm.  
EkoMiljö & Mark i Stockholm AB
Löttingevägen 26
187 69 Täby
Tel/fax 08-622 66 75
  Lars Gunnarson
Tel: 070 752 57 21
E-post: lars.gunnarson@ekomiljo.se

Ann Gunnarson
Tel: 070 407 46 30
E-post: ann.gunnarson@ekomiljo.se