EkoMiljö & Mark i Stockholm AB

EkoMiljö & Mark startade i augusti 2007 med inriktning på ekologisk skötsel och anläggning av yttre miljöer.

Vi utför vinter- och sommarskötsel, trädgårdsrenoveringar, nyanläggingar samt anlägger Sedumtak.

Tjänster

  • Skötsel och underhåll
  • Anläggningsarbeten
  • Vinterrenhållning
  • Träd och planteringar
  • Lekplatser – tillsyn och montering
  • Husdränering och grävning
  • Anläggning av sedumtak

 

Nyheter

EkoMiljö & Mark har byggt en ny ridpaddock på Täby Ryttarcenter tillsammans med en av Europas ledande på underlag för stora ridtävlingar, bland annat ansvarig för Sweden International Horse Show.
Under september månad slutförs markarbeten på Täby IP som har pågått i ett och ett halvt år år. EkoMiljö har varit med och byggt två stycken grunder, dragit nya högspänningskablar, byggt om inkommande vatten och avlopp samt asfalterat om parkeringen.
EkoMiljö & Mark har grävt nya ledningar för vatten och avlopp samt grundläggning till ny skolbyggnadspaviljong på Kyrkskolan i Täby kyrkby.

Vill du ha hjälp? Kontakta oss!

Namn:
E-post:

Företag:
Telefon:
Lars Gunnarson
EkoMiljö & Mark har flerårigt kontrakt på sommar- vinterunderhåll av Täby- och Danderyd kommuns skolor och andra fastigheter liksom av ett antal andra större fastighetsförvaltningar över hela Storstockholm.  
EkoMiljö & Mark i Stockholm AB
Kronovägen 10,
182 73 Stocksund
Tel/fax 08-622 66 75
  Lars Gunnarson
Tel: 070 752 57 21
E-post: lars.gunnarson@ekomiljo.se

Ann Gunnarson
Tel: 070 407 46 30
E-post: ann.gunnarson@ekomiljo.se