EkoMiljö & Mark i Stockholm AB

EkoMiljö & Mark startade i augusti 2007 med inriktning på ekologisk skötsel och anläggning av yttre miljöer.

Vi utför vinter- och sommarskötsel, trädgårdsrenoveringar, nyanläggingar samt anlägger Sedumtak.

Tjänster

  • Skötsel och underhåll
  • Anläggningsarbeten
  • Vinterrenhållning
  • Träd och planteringar
  • Lekplatser – tillsyn och montering
  • Husdränering och grävning
  • Anläggning av sedumtak

 

Nyheter

Efter många års letande efter en lösning för leriga förskolegårdar och tråkiga utemiljöer har vi under våren testat att lägga ut hybridgräs på ett antal fastigheter vilket har varit väldigt positivt.

Detta fungerar mycket bra dels som fallunderlag för lekutrustning med lägre fallhöjd, dels som lösning på hårt ansatta gräsmattor. Hybridgräs är en gummimatta klädd i konstgjort gräs men där tanken är att naturligt gräs ska kunna växa upp i mellan och skapa ett naturligt resultat.

Vi har under vårvintern byggt och anlagt 3 st helt nya utomhusgym i Täby kommun. Eftersom vi byggde gymmen helt själva fick vi dels en lägre slutsumma, dels möjligheten att kunna anpassa designen efter vår kunds önskemål.

  Ni hittar utegymmen på Skavlöten, Ensta krog samt vid Täby IP.

En varm vinter har gjort de möjligt för oss att kunna fokusera mycket på vinterbeskärningar, något som varit väldigt uppskattat.

Det kommer att underlätta vår skötsel men framförallt bidra till vackrare och mer välmående buskage och träd på våra fastigheter.  


Vill du ha hjälp? Kontakta oss!

Namn:
E-post:

Företag:
Telefon:
Lars Gunnarson
EkoMiljö & Mark har flerårigt kontrakt på sommar- vinterunderhåll av Täby- och Danderyd kommuns skolor och andra fastigheter liksom av ett antal andra större fastighetsförvaltningar över hela Storstockholm.  
EkoMiljö & Mark i Stockholm AB
Löttingevägen 26
187 69 Täby
Tel/fax 08-622 66 75
  Lars Gunnarson
Tel: 070 752 57 21
E-post: lars.gunnarson@ekomiljo.se

Ann Gunnarson
Tel: 070 407 46 30
E-post: ann.gunnarson@ekomiljo.se