EkoMiljö & Mark i Stockholm AB

EkoMiljö & Mark startade i augusti 2007 med inriktning på ekologisk skötsel och anläggning av yttre miljöer.

Vi utför vinter- och sommarskötsel, trädgårdsrenoveringar, nyanläggingar samt anlägger Sedumtak.

Tjänster

  • Skötsel och underhåll
  • Anläggningsarbeten
  • Vinterrenhållning
  • Träd och planteringar
  • Lekplatser – tillsyn och montering
  • Husdränering och grävning
  • Anläggning av sedumtak

 

Nyheter

Coor Service Management har, efter upphandling av markanläggningstjänster, valt att inleda samarbete med EkoMiljö & Mark avseende fastighets- och markskötsel. Uppdraget innefattar 74 fastigheter, ägda och förvaltade av Hemsö.
EkoMiljö & Mark har färdigställt ett projekt med att anlägga en strandpromenad med en solbrygga på Danderyds sjukhus.

  Se solbryggan här.

För att säkerställa en hög service till våra kunder har EkoMiljö & Mark investerat i en ny Weidemann 5080 för att ha extra kapacitet vid snökaos.

Vill du ha hjälp? Kontakta oss!

Namn:
E-post:

Företag:
Telefon:
Lars Gunnarson
EkoMiljö & Mark har flerårigt kontrakt på sommar- vinterunderhåll av Täby- och Danderyd kommuns skolor och andra fastigheter liksom av ett antal andra större fastighetsförvaltningar över hela Storstockholm.  
EkoMiljö & Mark i Stockholm AB
Kronovägen 10,
182 73 Stocksund
Tel/fax 08-622 66 75
  Lars Gunnarson
Tel: 070 752 57 21
E-post: lars.gunnarson@ekomiljo.se

Ann Gunnarson
Tel: 070 407 46 30
E-post: ann.gunnarson@ekomiljo.se