EkoMiljö & Mark i Stockholm AB

EkoMiljö & Mark startade i augusti 2007 med inriktning på ekologisk skötsel och anläggning av yttre miljöer.

Vi utför vinter- och sommarskötsel, trädgårdsrenoveringar, nyanläggingar samt anlägger Sedumtak.

Tjänster

  • Skötsel och underhåll
  • Anläggningsarbeten
  • Vinterrenhållning
  • Träd och planteringar
  • Lekplatser – tillsyn och montering
  • Husdränering och grävning
  • Anläggning av sedumtak

 

Nyheter

EkoMiljö & Mark har förverkligat Brf Citys vision om en ny mötesplats på deras innergård.

Vi har bland annat byggt en altan, en pergola, gabioner, satt dit bänkar och grillar och genom detta skapat en både vacker och funktionell plats för de boende att vistas på. Se mötesplatsen här.

Danderyds Kommun har återigen, efter en offentlig upphandling, valt att EkoMiljö & Mark ska sköta om marken på deras kommunala fastigheter. Kontraktet sträcker sig i 4 år med möjlighet till förlängning i 3 år.
EkoMiljö & Mark har, efter en offentlig upphandling, vunnit vårt största kontrakt hittills i att sköta Danderyd kommuns parker och offentliga miljöer. Kontraktet sträcker sig i 4 år med möjlighet till förlängning i 3 år.

Vill du ha hjälp? Kontakta oss!

Namn:
E-post:

Företag:
Telefon:
Lars Gunnarson
EkoMiljö & Mark har flerårigt kontrakt på sommar- vinterunderhåll av Täby- och Danderyd kommuns skolor och andra fastigheter liksom av ett antal andra större fastighetsförvaltningar över hela Storstockholm.  
EkoMiljö & Mark i Stockholm AB
Löttingevägen 26
187 69 Täby
Tel/fax 08-622 66 75
  Lars Gunnarson
Tel: 070 752 57 21
E-post: lars.gunnarson@ekomiljo.se

Ann Gunnarson
Tel: 070 407 46 30
E-post: ann.gunnarson@ekomiljo.se