Nyheter

EkoMiljö & Mark har ingått nytt avtal tillsammans med Redab för mark- och vinterskötsel av ICA Kvantum Flygfyren i Norrtälje och Coop i Åkersberga.
EkoMiljö & Mark har ingått nytt avtal tillsammans med Redab för mark- och vinterskötsel i Sollentuna åt Hemfosa Fastigheter.
EkoMiljö & Mark har fått äran att bygga om en stor del av Brf Fältöverstens gård för bland annat gräs, plattytor och Sedum.
EkoMiljö & Mark har investerat i fem st nya transportbilar som ska köras på HVO100, vilket är ett förnyelsebart, fossilfritt dieselbränsle med mycket lägre påverkan på vår miljö än vanlig diesel.

Vi har även köpt in en ny K-Heat ogräsbekämpningsmaskin som enbart använder hetvatten för att bekämpa ogräs. Vårt arbete med att gå över till att endast använda batteridrivna småmaskiner (blåsmaskin, linröjare, röjsåg m.m.) har fortsatt och vi använder nu nästan uteslutande elmaskiner på samtliga områden vi sköter. Vår nyaste investering är batterigräsklippare vilka vi för närvarande provar på skolor och förskolor.

Läs mer om vår miljöpolicy här.

EkoMiljö & Mark har under våren som vanligt haft ett stort antal projekt igång. Vi har exempelvis varit ansvariga för omskyltningen av vägskyltar på hela Danderyds sjukhus, vi har fuktisolerat och byggt en ny lastplats på Klingsta vård- och omsorgsboende.

Vi har också byggt om en brygga vid i Danderyd, anlagt en ny konstgräsplan (av begagnat konstgräs från Östermalms IP) på parkeringen vid Täby Park Hotell samt byggt nya altaner på Miklagård förskola i Täby. 

EkoMiljö & Mark har under vintern arbetat mycket med både trädbeskärning och föryngringsbeskärning av buskar på våra fastigheter.

Vi har exempelvis påbörjat ett stort trädvårdsprojekt Brf Tibble, beskurit äppelträd i Danderyds kommun samt haft igång ett stort buskbeskärningsprojekt på våra fastigheter i Täby kommun.

EkoMiljö & Mark har beslutat att stänga ner hästverksamheten på Löttinge gård.

Anledningen är framförallt bristande lönsamhet och ett behov av stora investeringar som vi inte har möjlighet till i dagsläget. Planen för hur Löttinge gård kommer se ut i framtiden är ännu inte bestämd.

Vi har under vintern, likt vi gör varje år, spolat isbanor på skolor i Täby kommun. Isbanor tillhör ett av våra mest uppskattade uppdrag under året. Från januari till i början av mars har det gått att åka skridskor.
EkoMiljö & Mark har även detta år skänkt 25 000 kr till Världsnaturfonden WWF.
Vi har under hösten och vintern haft ett antal stora projekt igång. Några av de senaste har varit att bygga häststaket på Djursholms ridhus, anlagt en ny trottoar på Kyrkskolan i Danderyd och grävt ner fettavskiljare på Förskolan Mörtsjön i Täby.
Vi har under sommaren och hösten, tillsammans med Danderyds kommun och Bioteria förberett ytor för utsättningen av 15 st. miljöhus.
Vi har inför jul satt upp rekordmånga granar runt om i Stockholm, drygt 80 st granar i alla storlekar.
EkoMiljö & Mark har efter upphandling fått uppdraget att sköta om marken på en av Stockholms större brf:er, Brf Tibble Kungsängen.
Vi har i och med entreprenadstart på vårt nya Park-kontrakt i Danderyds kommun byggt en ny etablering i Danderyd där vi nu har omklädningsrum, kontor, rastrum, materiallager, maskinparkering och återvinning.
Vi har inför vintern och våra snö- och halkuppdrag införskaffat 3 st nya maskiner samt en ny sandningsjeep för att förbättra vår kapacitet och kunna ge en bättre service till våra kunder. Även en sop/skurmaskin för garagestädning har införskaffats.
EkoMiljö & Mark har inlett ett samarbete med FastPartner, ett fastighetsbolag, som innebär att vi ska sköta om ett antal fastigheter i Storstockholmsområdet.
EkoMiljö & Mark har förverkligat Brf Citys vision om en ny mötesplats på deras innergård.

Vi har bland annat byggt en altan, en pergola, gabioner, satt dit bänkar och grillar och genom detta skapat en både vacker och funktionell plats för de boende att vistas på. Se mötesplatsen här.

Danderyds Kommun har återigen, efter en offentlig upphandling, valt att EkoMiljö & Mark ska sköta om marken på deras kommunala fastigheter. Kontraktet sträcker sig i 4 år med möjlighet till förlängning i 3 år.
EkoMiljö & Mark har, efter en offentlig upphandling, vunnit vårt största kontrakt hittills i att sköta Danderyd kommuns parker och offentliga miljöer. Kontraktet sträcker sig i 4 år med möjlighet till förlängning i 3 år.
EkoMiljö & Mark ska under sommaren i Täby kommun måla samtliga klätter- och gungställningar på skolor och förskolor. Samma sak gjordes förra året i Danderyds kommun och resultatet blev väldigt positivt.
EkoMiljö & Mark har beslutat att i egen regi driva hästinackorderingen på Löttinge Gård. Målet och arbetet med att skapa en toppanläggning kvarstår och fortlöper såklart.
Coor Service Management har, efter upphandling av markanläggningstjänster, valt att inleda samarbete med EkoMiljö & Mark avseende fastighets- och markskötsel. Uppdraget innefattar 74 fastigheter, ägda och förvaltade av Hemsö.
EkoMiljö & Mark har färdigställt ett projekt med att anlägga en strandpromenad med en solbrygga på Danderyds sjukhus.

  Se solbryggan här.

För att säkerställa en hög service till våra kunder har EkoMiljö & Mark investerat i en ny Weidemann 5080 för att ha extra kapacitet vid snökaos.
EkoMiljö & Mark har skrivit på ett treårigt skötselkontrakt för att sköta Stiftelsen Isaak Hirsch Minnes hyresbostäder i Stockholm.
EkoMiljö & Mark har påbörjat nya anläggningsprojekt på Danderyds sjukhus och bygger just nu en ny entreprenörsparkering samt slutför markarbeten för bodetablering vid den nya akutbyggnaden.
EkoMiljö & Mark har planerat att starta årets sandsopning 10 mars och hoppas vara klara till påsk!
EkoMiljö & Mark har på uppdrag av Täby kommun skapat ett konstsnöspår på Skavlöten inför sportlovet vecka 9.
EkoMiljö & Mark har tillsammans med Redab hjälpt Täby kommun att grundlägga en ny paviljongskola ”Midgårdsskolan” samt byggt en ny skolgård.
EkoMiljö & Mark bygger ny betongplatta åt Changdobels hundcenter i Täby kyrkby.
EkoMiljö & Mark bygger om samt anlägger 25 st nya p-platser åt Brf Torpedbåten.
EkoMiljö & Mark har färdigställt en ny strandpromenad på Danderyds sjukhus.
EkoMiljö & Mark har byggt en ny läktare på British Primary School.
EkoMiljö & Mark har byggt en ny ridpaddock på Täby Ryttarcenter tillsammans med en av Europas ledande på underlag för stora ridtävlingar, bland annat ansvarig för Sweden International Horse Show.
Under september månad slutförs markarbeten på Täby IP som har pågått i ett och ett halvt år år. EkoMiljö har varit med och byggt två stycken grunder, dragit nya högspänningskablar, byggt om inkommande vatten och avlopp samt asfalterat om parkeringen.
EkoMiljö & Mark har grävt nya ledningar för vatten och avlopp samt grundläggning till ny skolbyggnadspaviljong på Kyrkskolan i Täby kyrkby.
EkoMiljö & Mark har under augusti månad förbättrat trafiksäkerheten på Danderyds sjukhus genom att anlägga cirka 250 meter ny trottoar och kantsten.
EkoMiljö & Mark har under sommaren i Danderyds kommun jobbat med att byta ut dålig fallsand under klätterställningar och gungställningar mot lekbark, vilket är mer hållbart och säkert.
EkoMiljö & Mark har under sommaren dränerat om Baldersskolan i Danderyd samt åtgärdat dagvattensystemet på hela skolan.
EkoMiljö & Mark har köpt Löttinge gård i Täby och startar den 1 september tillsammans med Ida Sköld ridskola och hästinackordering. Arbetet med att förbättra Löttinge gård till en toppanläggning kommer att pågå de nästkommande åren.

Vill du ha hjälp? Kontakta oss!

Namn:
E-post:

Företag:
Telefon:
Lars Gunnarson
EkoMiljö & Mark har flerårigt kontrakt på sommar- vinterunderhåll av Täby- och Danderyd kommuns skolor och andra fastigheter liksom av ett antal andra större fastighetsförvaltningar över hela Storstockholm.  
EkoMiljö & Mark i Stockholm AB
Löttingevägen 26
187 69 Täby
Tel/fax 08-622 66 75
  Lars Gunnarson
Tel: 070 752 57 21
E-post: lars.gunnarson@ekomiljo.se

Ann Gunnarson
Tel: 070 407 46 30
E-post: ann.gunnarson@ekomiljo.se